louhintatyöt, murskaus,
sepelin myynti ja toimitus


Yritys

Portaala Oy aloitti toimintansa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 2015. Tällöin Louhintaliike Heimo Portaala Oy ja Turun Kallio- ja Maakuljetus TKM Oy fuusioituivat. Molemmilla yrityksillä on takana viisikymmentäluvulta periytyvä vankka osaaminen ja maine.

Yrityksen tarkoituksena on tarjota louhinta- ja murskauspuolella katkeamaton ketju aina kalliosta lopputuotteeseen asti yhden nimen alta. Näin asiakkaat saavat palvelut yhdelta ja samalta yritykseltä. Yrityksen motto on "Luja ketju"

Yrityksellä on tällä hetkellä noin 20 työntekijää.